Filosofai

 beikonas

 BEIKONAS

1561 – 1626

 

 Tiesos ieškojimas yra didžiausias gėris –

jos pažinimas veiklą daro efektyvią,

prasmingo darbo procese pražydęs slėnis

sutvirtina gamtos ir ją įveikusio žmogaus draugiją.

 

Proto silpnumas – suklydimuose,

tad net ir mokslo faktai kartais prasilenkia su tikrove.

Įveikę keturis stabus – „teatro, turgaus, giminės, olos“ vadinamus

irkluodami patirtimi, galbūt, pateksim į teisingą srovę.

 

Pažįstam kūną pagal jį nusakančias savybes,

savybes kildinam iš priežastinės formos

(taip kaip akmens blizgėjimą sukelia lygumas),

indukciškai eliminavę prigimties duotybes

alchemiškai įteisinsim Naujos visuomenės tradicijas ir normas.

 

 dekartas

  DEKARTAS

1594 – 1650

 

 Statyti pažinimo rūmą

pradėsim skepticizmu nugruntavę sąmonę,

nuversim nuo scholastinės hierarchijos tribūnos

autoritetus ir klastingus pramanus.

 

Kai nežinai kieno tiesa,

verčiau kvestionuoti viską

ir suklaidint save pačiam,

nei šokti svetimų idėjų tvistą.

 

Jei abejoju, tai mąstau. Mąstau, vadinasi, esu –

čia taškas išeities iš paklydimų rato.

Tik mąstymas žmogaus esybei tapatu,

ir tik įgimtos tiesos atveda prie tako.

 

Tįsios substancijos užpildytoj erdvėj

judėjimas apsprendžia daikto ypatumą,

o kūniškieji impulsai dvasinėj plotmėj

tiesiogiai įtakoja pojūčių stiprumą.

 

Iš būtinybės loginės užgimęs Dievas,

nutiesęs tiltą tarp minties platybių ir tikrovės slėnių,

galiausiai atsitraukia. O už mokslo sienos

tiesos kriterijus skanduoja jau minia plebėjų.

 

 spinoza

SPINOZA

1632 – 1677

 

Ne vilkas, Dievas būt kitam gali

ir blogis-gėris nuo tavęs matuojami.

Tradicijas atmetęs siekt išminties eini

savam prote iškėlęs pamatą dorovinį.

 

Patirtimi gali tik pasiremt, bet ne žinoti –

taigi indukcija tikrumo nelaiduoja,

nuo definicijos startavęs – finiše suvoksi:

substancija kaip tobulybė egzistuoja.

 

Tikrovė neapibrėžta laike,

žmogus suraižė ją į atskirus fragmentus.

Tiek praeitis, tiek ateitis – tai visa viename,

ir priežastis lyg pasekmės ramentas.

 

Žmogus – gamtos dalis – be tarpininko gali pats pažinti būtį,

pažinęs tapti laisvu ir galingu,

be maišto pasiduot visatos dėsniams

ir likt už autonomiją dėkingu.

 

volteras 

 VOLTERAS

1694 – 1778

 

Sukurti keliančią pasigėrėjimą mašiną

galėjo išmintingas ir nagingas autorius,

kuris nesikiša į tolimesnį jos veikimą –

kas teigs kitaip, bandys apgauti jus.

 

Ir ne įstatymų gausa, ne biblijom, ne katekizmais

žmonių dorovė pagrįsta :

daryk kitam tik tai, ką nori, kad darytų tau –

ir viešpataus pasaulyje tvarka.

 

Nusilpus Leibnico argumentams prieš faktus

belieka darbu plėsti gėrio teritoriją

ir blogio ištakų ieškot ne mituose,

o žmonių santykyje su istorija.

 

Kai žodžio meistrą šlovino Paryžius

ir sveikinančių minios plūdo,

jis be puikybės nešė šlovės kryžių

suvokdamas, kad egzekucijoj žmonių mažiau nebūtų.

Pages: 1 2 3