Nežinau kas aš esu

Ar nuolat laiką leisdami mieste (nors ir ilgai vakarodami) pastebite, kaip ilgai nesutemsta? Ir po dešimtos, ir po vienuoliktos, net ir gerokai apniukusį vakarą, vos vos pakrapnojant - toksai ir buvo užpraėjusio penktadienio vakaras. O ar kada jums improvizavo muzikantas, sėdintis prie pianino tiesiog viduryje kiemo? Gal dėl prietemos, o gal dėl garso, keistai klaidžiojančio tarp aplink susispietusių pastatų, ypatingumo ...